Hem > Artiklar > Sjukvard

Sjukvård och Sjukdomar

PolioVirus utbredning 2006

Poliovirus sammanfattning

Poliovirus exsisterar ännu och är inte helt borta ur världen. PolioVirus är en hemsk sjukdom som gör livet eländigt för många i U länder. Indien samt Nigeria är en av det länder med störst Polio utbredning. Sjukdomen polio är en jobbig sjukdom att tampas med, men lyckligtvis har förekomsten minskat radikalt de senaste åren till följd av massiva insatser i form av vaccinering och utbildning. Men än idag så upptäcks det nya förekomster av poliovirus, senast i Haiti år 2011. Sedan 1988 har polio minskat med över 99 % från uppskattningsvis 350 000 fall per år till så lite som 223 inrapporterade år 2012

Inlagt: 12 november 2013
Författare: Robert Eriksson

Kategoribeskrivning: