Hem > Artiklar > Samhalle-och-politik > Folkvandring-och-folkforflyttning

Folkvandring och folkförflyttning

Folkvanding och folkförflyttning
Karta över hur Europa såg ut på medeltiden. Bild inlagd: 8 september 2013

Folkvandring under industriella revolutionen

Under många år har folk förflyttat sig från och till olika platser i världen. I början av 1700-talet så startade den stora industriella revolutionen i Storbritannien men inte fören i slutet av 1700-talet började den ta fart även i Sverige. Det var också vid den här tiden folk började flytta från landsbygden in till städer i Sverige, detta kallades för Urbanisering.
 
Innan folk började urbanisera så bodde man i lite större byar där var och en hade sin egen lilla remsa mark att sköta om och skörda. På så sätt hade alla arbete och skaffade sig egen mat vilket var ganska bra men detta sätt var inte det effektivaste.

Anledningen till att folk började urbanisera var på grund av att man ville effektivisera jordbruket. för att göra det så kom man på att det var smartare och effektivare att en gård hade en stor bit mark eftersom det gav större skördar och mat till fler personer, detta kallades att man skiftade byarna. Denna idé slog igenom när Rutger MacLean gjorde ett lyckat skifte mellan fyra byar. Detta sätt var bra, åtminstone för de bönder som hade en lite större gård och var lite rikare eftersom att det var de som fick bo kvar i byn och fortfarande hade arbete. För de som inte längre fick bo kvar i byn innebar det arbetslöshet. De hade inte längre något arbete och inte heller någonstans att bo. Under den industriella revolutionen började stora fabriker att byggas inne i städerna. De människor som inte längre fick bo kvar i byarna sökte sig istället in till fabrikerna i stan för att få ett arbete.

Ungefär hundra år senare började folk även att emigrera till Amerika detta var p.g.a. flera olika orsaker; ofriheten, fattigdomen och “reklamen”. Under denna tid var det många människor som kände sig ofria eftersom att det hela tiden fanns någon som kunde bestämma över dem, var det inte prästen var det istället prästens dräng som hade mer makt över dem en de hade själva. Fattigdomen var också en stor anledning till att många emigrerade. Många hade svårt att få mat ens över dagen så när det även blev dåliga skördar och missväxt var det mycket svårt att klara sig. Under den här tiden när många hade det svårt fanns det många människor som drömde sig bort till ett ställe där man kunde vara fri och slippa känna sig hungrig dag in och dag ut. “The Americandream” var ett uttryck som många människor säkert hörde talas om och det kom från att man hade hört att i Amerika kunde man bli rik och leva ett gott liv. Uttrycket innebär att alla människor kan lyckas oavsett varifrån man kommer och jag tror att många människor tyckte det var mycket lockande att försvinna från sin eländiga vardag till ett ställe som Amerika. Många människor fick höra att Amerika skulle vara helt fantastiskt, där fanns det inga kungar som kunde bestämma över dem, det fanns mycket fin jord och på vissa ställen kunde man till och med få jorden gratis! Det var inte konstigt att många säkert ville ge sig av på en gång, men att korsa Atlanten var inte helt riskfritt och inte heller gratis. Från början var det bara småbönder som kunde ha råd att resa ifall det sålde sin gård och sina djur. Men lite senare kunde även en del drängar och pigor ge sig av ifall de hade chans att spara en del av sin lön. Totalt så emigrerade ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning(ca 1,3 miljoner) till USA under 1800- och 1900-talet. Tyvärr var det inte alla som lyckades ta sig hela vägen utan många dog utav bl.a. sjukdomar på vägen. Trots att många säkert visste vilken risk det innebar att ge sig iväg till ett främmande land så var det många som gjorde det ändå och det bevisar hur eländigt många säkert hade det.


Folkvandring Idag

Idag, ca hundra år efter invandringen till Amerika, så är det inte särskilt många som utvandrar från Sverige, i alla fall inte om man jämför med tiden då man invandrade till Amerika. Idag är det istället

ganska många som invandrar till Sverige. Idag kommer det många invandrare och flyktingar från framför allt Irak, Somalien, Tyskland, Polen, Rumänien, Thailand, Kina, Serbien och de nordiska länderna. Dessutom kommer det många svenskar som återvänder till Sverige efter att ha bott utomlands (återvändare). Anledningarna till att man utvandrar från olika länder idag kan vara på grund av fattigdom men också att man är tvungen att fly från sitt land. Skillnaden mellan utvandringen från Sverige och invandringen till Sverige idag är att svenskarna var invandrare och de flesta som kommer till Sverige idag är flyktingar. Skillnaden mellan att vara invandrare och flykting är att en invandrare har ett val, de kan välja att stanna kvar i sitt land medans flyktingar inte har ett val, de måste fly för inte bli dödade eller hamna i fängelse.

Invandringen till Sverige ökade kraftigt under senare delen av 1900-talet och framför allt efter andra världskriget på grund av arbetskraftsinvandringen. Invandringen nådde sin högsta topp i slutet av 1960-talet, och efter det var invandrarna framför allt familjeåtervändare.

Idag är det fler människor som emigrerar jämfört med hur det var förr. Jag tror framför allt att det beror på att det var mycket mer riskfyllt att resa förr. Förr var säkerheten inte alls lika bra och dessutom spreds många sjukdomar när folk t.ex. forslades mellan Sverige och USA. Idag går det även lättare att förflytta sig mellan olika platser tack vare att vi har t.ex. flyg.

Folkvandring I framtiden

Invandring och utvandring kan vara olika på olika ställen och det påverkas av hur samhället ser ut och vad som händer runt om världen. Om man går tillbaka till när svenskarna emigrerade till Amerika som jag berättade om tidigare så flyttade de på grund av att det var missväxt och de var mycket fattiga etc. Vid den tiden påverkades människorna mycket av jordbruket och de fick hoppas på bra väder annars skulle det bli jobbigt och svårt att få ihop tillräckligt med mat. Idag har mycket utvecklats vilket gör att man klarar sådana kriser som missväxt t.ex. Idag har vi istället andra problem så som krig. I många länder är det sådan katastrof att de i stort sett får välja mellan att fly från sina hem eller bli fängslade eller något ännu värre.

Anledningarna till att man invandrar och utvandrar ser som sagt olika ut beroende på hur det ser ut i världen och hur långt man har kommit i utvecklingen med olika saker. Under industriella revolutionen var emigranternas största problem fattigdomen och ofriheten och idag är de största problemen framför allt krig, vad kan det då vara för problem som vi kommer att ha i framtiden? Jag tror att de kommande problemen kommer att ha något med miljön att göra och att de problemen kommer att göra att en del människor tvingas emigrera i framtiden. Idag pratas det mycket om miljön och att vi måste stoppa det som kommer att kunna bli stora problem för oss människor och vår planet i framtiden. Även om vi gör allt för att sätta stopp för problemen kommer det inte att gå att åtgärda det som vi redan har förstört.

Växthuseffekten är något som kommer att bli ett stort problem för oss människor och vår jord om vi fortsätter att släppa ut avgaser som t.ex. koldioxid. De här utsläppen började släppas ut redan när industriella revolutionen startade igång. Då började man bygga fabriker som släpper ut en hel del utsläpp. Den industriella revolutionen startade under 1700-talet och man skulle kunna säga att den inte har slutat än eftersom vi hela tiden fortsätter att utveckla tekniken inom olika saker. Ända sedan revolutionen startade har människorna uppfunnit en rad olika saker förutom fabriker som är bra men också kan vara dåliga för miljön, t.ex. bilar, båtar och flyg som alla släpper ut gifter som inte är bra för miljön. På grund av att vi släpper ut dessa gifter så blir växthuseffekten förstärkt vilket innebär att många olika naturkatastrofer kan uppstå, t.ex. översvämningar och torka. Detta kan leda till att människor tvingas fly från sina hem för att det blir för varmt där de bor eller så blir det helt enkelt översvämmat med vatten.

Inlagt: 8 september 2013
Författare: Robert Eriksson


Kommentarer
OBS!
Alla kommentarer granskas manuellt innan publicering. HTML och webbadresser är Ej tillåtna.

Namn

E-post (Visas Ej)

Kommentar

Image Verification

Kommentarer
-