Hem > Artiklar > Samhalle-och-politik

Samhälle och Politik

Folkvanding och folkförflyttning

Folkvandring och folkförflyttning

Under många år har folk förflyttat sig från och till olika platser i världen. I början av 1700-talet så startade den stora industriella revolutionen i Storbritannien men inte fören i slutet av 1700-talet började den ta fart även i Sverige. Det var också vid den här tiden folk började flytta från landsbygden in till städer i Sverige, detta kallades för Urbanisering. Innan folk började urbanisera så bodde man i lite större byar där var och en hade sin egen lilla remsa mark att sköta om och skörda. På så sätt hade alla arbete och skaffade sig egen mat vilket var ganska bra men detta sätt var inte det effektivaste. Läs mer här om hur folkvandring började och hur folkvandring kommer att vara i framtiden.

Inlagt: 8 september 2013
Författare: Robert Eriksson

Kategoribeskrivning:

Artiklar om samhälle, politik, demokrati, regeringen och våra politiker. Folkvandringstider, migration och folkförflyttning. Rösträtt och våra Svenska partier som t.ex. Sverige Demokrater, Socialdemokrater, Moderater. Artiklar kan också handla om EU och arbetskraft invandring.